Home » Dế mèn chinh phục, Gia đình nhỏ FECON » Cặp đôi hoàn hảo

Cặp đôi hoàn hảo

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn”

Cặp đôi này ở cùng cùng một khu từ thời bé tí; Học cùng một trường, cùng một khoa, cùng một chuyên ngành và rồi …làm cùng một công ty. Thế mà mãi đến khi nàng 23 tuổi, chàng 24 tuổi, họ mới bén duyên nhau…

 

DEMEN CHINHPHUC_SO6_Page_24 DEMEN CHINHPHUC_SO6_Page_25

Trích Dế mèn Chinh phục số 06

Leave a Reply

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC