Home » Bài viết nổi bật, Tôi yêu FECON » Chương trình Đào tạo nhận thức về Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

Chương trình Đào tạo nhận thức về Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

Ngày 6/11 vừa qua, tại trung Đào tạo FECON đã diễn ra Chương trình Đào tạo nhận thức về Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015. Với gần 70 thành viên tham gia từ ban Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Viện nền móng và công trình ngầm, các Trưởng/phó bộ phận đến các cán bộ phụ trách ISO của các phòng/ban.

***

Chương trình do ban Kiểm soát nội bộ và công ty SGS phối hợp tổ chức.

Mục đích của buổi đào tạo nhằm giới thiệu cho Cán bộ nhân viên trong công ty hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng trong hệ thống, lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001; nắm được những thay đổi của phiên bản ISO 9001:2015 so với các phiên bản trước đó. Đồng thời vận dụng để chuyển đổi hệ thống QLCL hiện tại cho phù hợp – tích hợp với hệ thống SAP-ERP, mục tiêu đạt chứng nhận ISO 9001:2015 vào tháng 4 năm 2016.

“Tại sao phải quản lý chất lượng?  Các nguyên tắc trong Quản lý chất lượng ? Lợi ích của việc áp dung ISO 9001 ? Thiết lập Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO? Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Làm thế nào để chúng ta thực hiện những nội dung chuyển đổi hệ thống QLCL hiện tại đảm bảo phù hợp yêu cầu mới?”. Tất cả đã được đề cập chi tiết trong buổi đào tạo.

ISO 9001 là một tiêu chuẩn dành cho một hệ thống quản lý chất lượng khoa học và chặt chẽ được quốc tế thừa nhận và áp dung rộng rãi. Là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao năng lực của từng nhân viên và nâng cao năng lực, uy tín của công ty trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt hiện nay. ISO 9001 đưa ra các bằng chứng khách quan về hệ thống quản lý chất lượng của công ty, mang lại niềm tin cho khách hàng và các đối tác cũng như các cá nhân có mong muốn đầu quân về cho công ty.

Một số hình ảnh buổi đào tạo:

Trưởng ban ISO phát biểu khai mạc buổi đào tạo

Trưởng ban ISO phát biểu khai mạc buổi đào tạo

 

 

Lớp học chăm chú lắng nghe

Lớp học chăm chú lắng nghe

IMG_6027

 

Các nhóm đang trao đổi các nguyên tắc của Quản lý chất lượng

Các nhóm đang trao đổi các nguyên tắc của Quản lý chất lượng

 

 

Các nhóm thảo luận

Các nhóm thảo luận

 

Hai học viên Mr Dũng - Ms Phương rất tươi khi sắp được lên sóng trên dế mèn online ^^

Hai học viên Mr Dũng – Ms Phương rất tươi khi sắp được lên sóng trên dế mèn online ^^

 

Buổi chiều có sự tham gia đông đảo từ các trưởng bộ phận

Buổi chiều có sự tham gia đông đảo từ các trưởng bộ phận

 

Thưởng TV

Leave a Reply

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC