Home » Bài viết nổi bật, Người FECON » Người FECON – Ngày ấy & Bây giờ

Người FECON – Ngày ấy & Bây giờ

Cùng nhìn lại hình ảnh của những lớp Người FECON từ những ngày đầu Công ty mới thành lập cho đến tận bây giờ. Cũng vẫn là những con người đó nhưng FECON giờ đây đã thực sự thay đổi, lớn mạnh và khác xưa rất nhiều.

 

 

Những con người vẫn luôn gắn bó, cống hiến với Công ty qua từng ấy năm

 

Người FECON và văn phòng năm 2005 – 2017

 

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC