Home » An toàn Lao động » Những con số nhắc bạn phải đề phòng

Những con số nhắc bạn phải đề phòng

Theo điều tra, trên thế giới, có hơn 700.000 công ty xây dựng, với 73 triệu nhân viên. Đáng tiếc là ở ngành công nghiệp này con số tai nạn đang là một con số lớn. Ước tính, hơn 150.000 thương tích do xây dựng xảy ra mỗi năm.

 

 

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC