Home » Posts tagged with "FLF"

Khai giảng chương trình Phát triển lãnh đạo FLF – hành trình thực hiện khát vọng đột phá của FECON

Sáng 04/05/2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần FECON khai giảng chương trình đào tạo Phát triển lãnh đạo FLF (Fecon Leader Foundation) mang tên “Nền móng lãnh đạo, kiến tạo tương lai”. Buổi lễ khai giảng có sự tham dự của Ban chủ nhiệm khoa HSB, Ban lãnh đạo... 
Tags: ,
Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC