Home » Posts tagged with "truyền thông nội bộ"

Hàng trăm ý kiến tâm huyết cho Truyền thông nội bộ

Trong vòng 5 ngày (từ 15/7-19/7), khảo sát “Truyền thông nội bộ – Cùng nhau nhìn lại” do Phòng Tuyền thông chủ trì đã thu hút được hàng trăm góp ý tâm huyết từ các anh chị em ở khối văn phòng và công trường. Mỗi ý kiến sẽ là những gợi ý để các chương trình truyền thông nội bộ của FECON được cải tiến... 
Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC